:: ก่อนนำรถขุดไปใช้งาน

การนำรถขุดไปใช้งาน นั้นต้องให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คระบบต่างๆทุกส่วน…ให้มีความสมบูรณ์ ความพร้อมก่อน เพื่อให้การทำงานที่วางแผนไว้…ไม่ติดขัด…จนส่งผลต่องาน

และนี่คือ 9 ขั้นตอนสำคัญเบื้องต้น ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ง่าย…ไม่ยุ่งยาก…แต่คุ้มค่ามากๆ

This slideshow requires JavaScript.

  1. เช็คข้อต่อ รอยต่อ และจุดที่ต้องการการหล่อลื่นทุกจุดให้ครบ…เน้นย้ำว่าทุกจุด
  2. เช็คน้ำมันเครื่องว่าอยู่ในระดับเหมาะสม คือ อยู่ระหว่างระดับ LOW และ HI ( สำคัญมาก )
  3. เช็คน้ำมันเชื้อเพลิง…ควรมีระดับไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของถัง
  4. ตั้งสติการสตาร์ท ข้อดีของรถขุดคือ ระบบของรถจะมีความปลอดภัย เมื่อไม่ส่วนใดๆส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสหรือไปบังคับคอนโทรลรถ ให้มีสติและท่องไว้ว่า รถไม่ทำงานเมื่อไม่แตะต้องคอนโทรล
  5. สตาร์ทรถประมาณ 30 วินาที เพื่อปล่อยให้ของเหลวได้มีการฉีดพ่นไปยังข้อต่อต่างๆ
  6. ควรสตาร์ทรถขุดในสถานที่กว้าง โดยบริเวณรอบๆต้องไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความความเสียหาย เมื่อรถขุดมีปัญหา แนะนำว่าในระยะ 1 ความยาวยืดสุดของ…บูม+สติกกี้+ปุ้งกี๋…อธิบายให้เห็นภาพคือ ยืดให้สุดเท่าที่จะทำได้
  7. เช็คคอนโทรลโดยการโยก และดูการทำงานว่าเป็นปกติ คือตอบสนองคำสั่งตามการโยกคอนโทรลหรือไม่
  8. เช็คตัวเดินปกติ ตัวเดินช้าเร็ว(เต่า/กระต่าย) ว่าทำงานปกติหรือไม่
  9. สุดท้าย…ให้มีสติทุกขณะเวลาขับรถ ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถ้าไม่มีสติและประมาท ให้คิดถึงครอบครัว ภรรยา ลูก และท่องไว้เสมอว่า ความปลอดภัยนี้เราทำเพื่อครอบครัว ไม่มีเราพวกเขาตายแน่

 

ติดตามพบกัน…ในบทความต่อไป…เร็วนี้ๆ

ในหัวข้อ การขับรถขุด ตอน เทคนิคการขับให้รถอยู่กับเราไปนานๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *