เปรียบเทียบ Komatsu PC30MR-1 VS Komatsu PC35MR-1

ผมเลือกเอาเฉพาะจุดที่สำคัญๆ จับต้องได้ ไม่เน้นรายละเอียดเชิงลึก

PC30MR-1          PC35MR-1


เครื่องยนต์           3D84E                 3D84E


แรงม้า(HP)          26.2HP                 27.6HP


ขุดลึกสุด            3.06m                  3.17m


ความกว้างตัวรถ     1.55m                 1.75m


 

ภาพ Komatsu PC30MR-1

Komatsu PC30MR by JJTractor

ภาพ Komatsu PC35MR-1
Komatsu PC35MR-1